Inschrijving 2024

2024
 

2024 inschrijvingen nu open

Verklaring van toestemming voor gegevensverwerking

Als organisator van de Rallye de Wallonie hechten wij veel belang aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor ons evenement. Door het verstrekken van de gevraagde gegevens, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met deze verklaring.

Doel van gegevensverzameling: De verzamelde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere relevante gegevens, zullen uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met uw deelname aan de Rallye de Wallonie.

Communicatie: Door u in te schrijven voor ons evenement geeft u toestemming om communicatie te ontvangen met betrekking tot de rally, inclusief belangrijke informatie, updates en aankondigingen.

Delen van informatie: Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij vereist door de wet.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de organisatie en het verloop van de Rallye de Wallonie, tenzij anders vereist door de wet.

Rechten van de betrokkene: U heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op [e-mailadres of telefoonnummer].

Door het invullen van ons inschrijvingsformulier (GoogleForm) via onderstaande link, bevestigt u dat u de voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in het kader van de Rallye de Wallonie begrijpt en aanvaardt

Als er een probleem is met de registratie